יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
דף הבית חדר מורים יצירת קשר.

"כבוד האדם ואיכות חייו הם אורח החיים בחצב ""כל תלמיד זכאי להזדמנות ולמימוש הפוטנציאל הטמון בו" בית ספר "חצב" הינו בית ספר לתלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. עבודה רבה מושקעת במטרה לפתח את עצמאות התלמידים בחיי היום יום, להקנות ולסגל להם מיומנויות, ידע וערכים על מנת לשלבם בחברה ובקהילה על פי יכולתם המוטורית, הקוגניטיבית והרגשית בדגש על פיתוח אקלים מיטבי, רגישות, פתיחות, יושר, שיתופיות והדדיות. קידום תפקודי בתחום המוטורי, הקוגניטיבי, הרגשי לשיפור איכות החיים של התלמיד ומשפחתו. אנו שואפים לזהות את הכוחות הטמונים בכל תלמיד ולקדמו באמצעות הצוות הרב מקצועי.אנו נמשיך לפעול מתוך יושר ושיווין, לב רחב ופתוח ותוך הקשבה לתלמיד, להורים והצוותים החינוכיים.